• Pet. sep 17th, 2021

Moja planeta – magazin za aktivni život

Karte

 

U ponudi planinarsko/biciklističke karte:

Bjelasica-Komovi

Bjelasica i Komovi, Nacionalni park Biogradska Gora

Razmer: 1 : 60 000

Format: 66 h 94 cm

Format savijene: 12 x 23 cm
Opis: Na planinarsko-turističkoj karti planina Bjelasica i Komovi prikazana je granica nacionalnog parka Biogradska Gora sa granicom zaštićenog područja. Na poleđini karte date su turističke informacije sa fotografijama i tekstovi o planinama Bjelasici i Komovima, nacionalnom parku i gradovima Kolašin, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Andrijevica, koji se nalaze na obodu planine Bjelasice.
Cena: 500 din + ptt

Tara

Nacionalni park Tara

Razmer: 1 : 50 000

Format: 75 x 60 cm

Format savijene: 12 x 25 cm
Opis: Na planinarsko-turističkoj karti prikazano je područje nacinalnog parka Tara sa rezervatima prirode, planinarskim i pešačkim stazama i turističkim sadržajem. U prilogu su date fotografije pojedinih vrsta biljaka i životinja. Na poleđini karte dati su plan grada Bajina Bašta i karta Šarganske osmice, kao i fotografije sa pratećim tekstom poznatih turističkih izletišta.
Cena: 500 din + ptt

Stara planina

Stara planina, park prirode

Razmer: 1 : 50 000

Format: 67 h 96 cm

Format savijene: 12 x 23 cm
Opis: Na planinarsko-turističkoj karti područja Stare planine i Pirota prikazano je područje parka prirode Stara planina sa granicama rezervata I i II stepena zaštite i lokacijama turističkog sadržaja. Na poleđini karte date su fotografije i podaci na srpskom i engleskom jeziku o odlikama oblasti Stare planine, flori, faunu i vegetaciji ovog područja i turističkim objektima i izletištima. U prilogu je data karta područja parka prirode i turističke regije u sitnijoj razmeri.
Cena: 500 din + ptt

Radan

Radan i okolne planine, planinarsko turistička karta

Razmer: 1 : 50 000

Format: 96 x 67 cm

Format savijene: 12 x 22 cm
Opis: Na karti je prikazano područje planine Radan planine i okolnih planina. Označeni su Đavolja varoš, Caričin grad i Prolom Banja sa turističkim objektima, stazama zdravlja i lovištima. Na poleđini karte dati su osnovni podaci o prirodnoj i kulturnoj baštini i turističkim objektima na tom delu Srbije na srpskom i engleskom jeziku sa odgovarajućim fotografijama.
Cena: 500 din + ptt

Suva planina

Suva planina i Svrljiške planine, planinarsko turistička karta
Razmer: 1 : 55 000

Format: 96 x 67 cm

Format savijene: 12 x 22 cm
Opis: Na karti je prikazana Suva planina i Svrljiške planine sa prirodnom i kulturnom baštinom, turističkim objektima i obeleženim planinarskim stazama. Na poleđini karte se nalaze fotografije sa odgovarajućim tekstom na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 500 din + ptt

 

valjevske planine

Valjevske planine, planinarsko turistička karta

Razmer: 1 : 50 000

Format: 96 x 67 cm

Format savijene: 12 x 22 cm
Opis: Na karti je prikazano područje Valjevskih planina sa prirodnom i kulturnom baštinom i turističkim sadržajem. Na poleđini karte date su fotografije sa odgovarajućim tekstom na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 500 din + ptt

 

divcibare

Divčibare, planinarsko turistička karta

Razmer: 1 : 6 500

Format: 96 x 67 cm

Format savijene: 12 x 23 cm
Opis: Karta je izrađena na ortofoto podlozi sa prikazom turističkog sadržaja, planinarskim stazama, označenim vidikovcima (Crni Vrh, Golubac, Paljba i dr.) i dr.. Na poleđini karte dat je tekst sa fotografijama o turističkom sadržaju na srpskom i engleskom jeziku.
Cena: 500 din + ptt

 

vlasina

Vlasina, predeo izuzetnih odlika

Razmer: 1 : 30 000

Format: 97 x 96 cm

Format savijene: 12 x 22 cm
Opis: Karta prikazuje područje Vlasinskog jezera sa širim okruženjem, zaštićeno krajem 2005. godine kao predeo izuzetnih odlika “Vlasina” i kategorisano kao prirodno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju. Na poleđini karte dat je tekst na srpskom i engleskom jeziku sa podacima o ovom predelu.
Cena: 500 din + ptt

Carska bara

Stari Begej – Carska bara, specijalni rezervat prirode

Razmer: 1 : 25 000

Format: 80 h 62,5 cm

Format savijene: 10 h 21 cm
Opis: Na karti je prikazano područje specijalnog rezervata prirode Stari Begej – Carska bara i ribnjaka Ečka. U prilogu su date fotografije biljnog i žitotinjskog sveta. Na poleđini karte date su fotografije sa podacima o području rezervata i režimima zaštite, prirodnim i kulturno-istorijskim vrednostima područja i turističkom ponudom za posetioce.
Cena: 500 din + ptt

 

Rajac

Rajac, planinarsko turistička karta
Razmer: 1 : 25 000

Format: 96 x 67 cm

Format savijene: 12 x 22 cm
Opis: Planinarsko turistička karta Rajca izrađena je u saradnji sa Planinarskim društvom ,,Pobeda” i na njoj je prikazano šire područje Rajca: od Ljiga na severu do Koštunića na jugu i od Struganika na zapadu do Boljkovca na istoku.
Cena: 500 din + ptt

 

Dunavom kroz Srbiju

Dunavom kroz Srbiju, turistička karta

Razmer: 1 : 250 000

Format: 96 h 23 cm

Format savijene: 12 h 23 cm
Opis: Na karti je prikazan tok Dunava kroz Srbiju iz dva dela: od Mađarske granice do Smedereva i od Smedereva do ušća Timoka.
Cena: 500 din + ptt

 

 

Crkve i manastiri

MANASTIRI I CRKVE, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina


Razmer: 1 : 600 000 / 1 : 420 000

Format: 96 x 67 cm

Format savijene: 12 x 18 cm
Opis: Na karti Srbije i Crne Gore i karti Bosne i Hercegovine (na poleđini) prikazani su svi značajniji manastiri i crkve.
Cena: 500 din + ptt

 

 

Karte možete naručiti na mail: magazin@mojaplaneta.net

Potrebno je da nam pošaljete vaše ime, prezime, adresu, broj telefona, koju kartu želite i koju količinu naručujete.

 

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0