MENU

Ekspedicija „Srbija Alpamayo 2014”

Baš kao da sam tu gore, na tom belom brdu, na tim snežnim stehama, ledenim strminama i iznad besprekornih glečerskih dubokih pukotina. Posmatajući vrhove severnog i južnog Haskarana, iz podnožja, baš tu sa puta koji nas vodi dalje… Sa puta koji je granica između Belih i Crnih Kordiljera posmatram, razmišljm i pokušavam da vidim rutu […]

Više