MENU

Boravak u prirodi na britanski način – planinske kolibe Bothies

Asocijacija planinskih koliba (MBA) Pružićemo vam osnovne podatke o planinskim kolibama o kojima se brine naša asocijacija i dati savete kako se one koriste. Želimo da skrenemo i posebnu pažnju na kodeks ponašanja, koji promoviše odgovorno ponašanje među svima koji koriste kolibe. Mnoge kolibe se nalaze na radnim imanjima, pa kod nekih postoje određeni limiti […]

Više