MENU

Podsećanje na alpiniste koji su nas prerano napustili

Severno lice Velikog zvonara – Grosglokner (Grossglockner 3.798 mnv) Gledajući stare albume sa nekih zahtevnih ali zanimljivih penjanja, teško mogu da se pomirim sa činjenicom da sa nekima dragim ljudima i alpinistima, više nikad neću penjati. Ali sudbina je ponekad okrutna i nemilosrdna. Ova priča je u stvari sećanje na dvojicu izuzetnih alpinista Filipović Vladimira […]

Više