MENU

Chulu East

Kako smo bili tako blizu a tako deleko, kuvali u ekspres loncu i čekali s ilegalcima… Neuspeli uspon na Chulu East (6.584 m), Himalaji (Nepal), od 14. oktobra do 7. novembra…. Ako bi znameniti intro romana „Ana Karenjina” L. N. Tolstoja parafrazirali na „jeziku Himalaja”, on bi glasio: „Sve uspešne ekspedicije liče jedna na drugu […]

Više