MENU

Vinsent Piramide

Alpi 4000+ / Vinsent Piramide 4215m Kada spomenete Alpe tokom leta uglavnom ljudi prvo pomisle na Mont Blanc (4807m), Monte Rosa (4634m) ili Grand Paradiso (4061m) . Malo se penju drugi vrhovi a još manje vodiči vode ljude na manje poznate vrhove u Alpima. Zbog toga smo mi krenuli put severne Italije sa idejom da […]

Više