• Ned. avg 14th, 2022

Moja planeta – magazin za aktivni život

Domovi Slovenija

Planinarski domovi u Sloveniji

  • Home
  • GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Kuća pod Kremžarjevim vrhom (1102 mnv)

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Kuća pod Kremžarjevim vrhom (1102 mnv)

Kako doći? Auto: iz Slovenj Gradca Pohorskim putem pored fabrike kože i šumskim putem pored Sedlarja do farme Kernika 8km. Odatle je do kuće 15 minuta hoda. Ili šumskim putem…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Kuća Velikonočnica (550 mnv)

Kako doći? – iz Zg. Kostrivnice (2,5 km) – ½ sati hoda. Sa te strane je moguć pristup autom. – iz Zg. Gabernika – ½ sati hoda – od mesta…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Mariborska kuća (1068 mnv)

Kako doći? Auto, autobus: Regionalnim asfaltnim putem Hoče-Areh, koji se na 12.kilometru odvaja na desno na lokalni asfaltni put koji pred kraj prelazi u makadaski put. Opis kuće: Kuća je…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Planinska kuća na Pesniku (1101 mnv)

Kako doći? Auto: Makadamskim lokalnim putem Ribnica na Pohorju – Ribniška kuća 5km. Opis kuće: Planinska kuća na Pesniku se nalazi u malom naselju na travnatom platou Ribniškog Pohorja. Kuća…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Planinski dom Košenjak (1169 mnv)

Kako doći? Auto: lokalnim asfaltnim putem iz Dravograda na Ojstrico, zatim napred šumskim putem do parkinga kod doma, sve zajedno 11 km. Opis doma: Planinski dom se nalazi na visoravni…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Planinski dom Kozjak (690 mnv)

Kako doći? Auto: lokalnim asfaltnim putem, koji se u Bresternici odvaja od glavnog puta Maribor-Dravograd, do Gaja, odatle šumskim putem do doma, iz Bresternice 9km. Opis doma: Dom se nalazi…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Planinski dom na Boču (658 mnv)

Kako doći? Auto: Asfaltnim putem iz Poljčana do doma 5km; lokalna asfaltnim putem iz Kostrivnice do doma 5km. Opis doma: Dom se nalazi na prostranoj visoravni Na Ravni, na zapadnoj…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Planinski dom na Gori (Šentjungert) (565 mnv)

Kako doći? Auto: lokalnim asfaltnim putem Lopate na putu Celje-Šmartno u Rožni dolini do Vrhovška, zatim napred do doma šumskim putem, sve ukupno 5km. Opis doma: Dom se nalazi ispod…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Ribniška kuća na Pohorju (1507 mnv)

Kako doći? Auto: 9km; leti se dolazi do kuće lokalnim putem iz Ribnice na Pohorju. Zimi je moguće doći istim putem do donje stanice žičare, a odatle peške za 30…

GORE SEVEROISTOČNE SLOVENIJE – Rudijev dom na Donačkim gorama (592 mnv)

Kako doći? Auto: skoro do kraja asfaltnim putem iz Rogatca do doma 7km. Opis doma: Dom se nalazi na Polajžarjevoj livadi na Sedlu ispod vrha Donačke gore. Dom je otvoren…